רציפות תפקודית בעת משבר- פורום לוגיסטיקה 26.10.20
From Navit Adar, Managing Director at ISCMA

רציפות תפקודית בעת משבר- פורום לוגיסטיקה 26.10.20

From Navit Adar, Managing Director at ISCMA

navita@iscma.co.il