מודל חדשני לניהול רכש As a Service - IT הבשורה והכלים החדשים- 28.10.20
From Navit Adar, Managing Director at ISCMA

מודל חדשני לניהול רכש As a Service - IT הבשורה והכלים החדשים- 28.10.20

From Navit Adar, Managing Director at ISCMA

navita@iscma.co.il