וובינר-טרנספורמציה דיגיטלית בניהול שרשרת האספקה
From Navit Adar, Managing Director at ISCMA

וובינר-טרנספורמציה דיגיטלית בניהול שרשרת האספקה

From Navit Adar, Managing Director at ISCMA
תודות למאור מלמד וירון עמר מחברת RELS
רמי גררה, מחברת תאום ולניר עמיחי מחברת כמיטק
על וובינר מקצועי ומרתק

לפרטים נוספים:
מאור מלמד- maor.m@rels.co.il / 054-564-4149

navita@iscma.co.il