ISCMA רב-שיח בנושא: מגמות בניהול שרשרת האספקהבעקבות משבר הקורונה: מה הולך להשתמות? 1.6.20
From Navit Adar, Managing Director at ISCMA

ISCMA רב-שיח בנושא: מגמות בניהול שרשרת האספקהבעקבות משבר הקורונה: מה הולך להשתמות? 1.6.20

From Navit Adar, Managing Director at ISCMA

navita@iscma.co.il